MedCare

Because We Care

Združujemo bogate izkušnje in znanja s področja farmacevtske in zdravstvene industrije ter trženjskega raziskovanja in svetovanja napodročju zdravstva.

Marketinške raziskave

Smo strokovnjaki za upravljanje in pozicioniranje blagovnih znamk s področja zdravstva in farmacije. Nudimo izvedbo širokega spektra marketinških raziskav v zdravstvu in farmaciji. MedCare ima dolgo tradicijo zbiranja podatkov z različnimi metodologijami. Projekti in izvedba le teh so popolnoma prilagojeni naročnikovim željam in potrebam.

Smo eksperti na področju izvedbe marketinških raziskav med strokovno javnostjo. Z zdravniki različnih specializacij že veliko let gradimo odlične, zaupanja vredne odnose. To je naša ključna prednost na trgu, saj imamo odprta vrata tako do splošnih zdravnikov, farmacevtov, kot tudi do zdravnikov specialistov.

Marketinške odločitve temeljijo na podatkih. Naš cilj, pri doseganju katerega smo neizprosni in ne popuščamo, je kvaliteta zbranih podatkov.

Izvedba celotne marketinške raziskave

Na področju marketinških raziskav naše podjetje že več let uspešno sodeluje s podjetjem Szinapszis iz Madžarske. Podjetje je specializirano za trženjsko raziskovanje in svetovanje na področju farmacije in zdravstva ter je vodilno podjetje v tem segmentu v svoji državi, z več kot 25 letno tradicijo. S skupnimi močmi izvedemo najzahtevnejše marketinško raziskovalne projekte v celotni Adriatic regiji (Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH).

Svetujemo vam izbrati najbolj optimalno vrsto raziskave, po končani izvedbi na terenu pa pripravimo končno poročilo s smernicami in predlogi za prihodnje korake ter strateške odločitve. Na podlagi dobljenih rezultatov raziskave, vam pomagamo oblikovati strategijo nadaljnjega razvoja blagovne znamke. Naše znanje in veščine segajo od kvalitetno zbranih podatkov do marketinškega svetovanja, ki temelji na dejstvih.

Telefonsko anketiranje strokovne javnosti

Tovrstno anketiranje priporočamo predvsem pri krajših oblikah vprašalnika in kjer je potrebno zajeti večje število anketirancev. Pogosto gre tovrstno anketiranje v smeri rekrutiranja po telefonu ter preusmeritev ciljne osebe na spletni vprašalnik. Naša ekipa  je posebej usposobljena za izvajanje anketiranja pri vseh vrstah specializacij zdravnikov ter farmacevtov. Je cenovno ugodna rešitev za izvedbo raziskave med strokovno javnostjo.

Terensko anketiranje zdravnikov in farmacevtov

Med možnostmi anketiranja nudimo tudi terensko osebno anketiranje strokovne javnosti. V ta sklop spada, poleg klasičnega terenskega anketiranja, tudi izvedba poglobljenih intervjujev, kot kvalitativna raziskovalna metoda. Navedene raziskovalne metode izvajamo tako pri zdravnikih različnih specializacij, pri farmacevtih ter pri končnih potrošnikih oziroma pacientih.

Gre za odlično možnost pristopa do željenih ciljnih skupin v primeru daljših in kompleksnejših raziskav oziroma intervjujev. Ali pa v primeru pristopa do težko dosegljivih specializacij zdravnikov. Tovrstno anketiranje je izredno primerno tudi v primeru potrebe po uporabi vizualizacijskih materialov tekom anketiranja (slike, videi itd.)

Mystery shopping po lekarnah in specializiranih prodajalnah

Storitev Mystery Shopping je anonimna raziskava odnosov farmacevtov do kupcev v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Z raziskavo preverimo, kako se farmacevtsko osebje obnaša do kupcev. Tu podatkov ne pridobivamo od resničnih strank, ampak od navideznih potrošnikov – skrivnostnih kupcev. Skrivnostni kupci obiščejo lekarno, vzpostavijo stik s farmacevtom, pri čemer se postavijo v vlogo resničnega kupca po vnaprej dogovorjenem scenariju.

Kontaktirajte Medcare

Dovolite, da kot skrivnostni kupci odgovore na zgornja (in podobna) vprašanja za vas poiščemo mi!

Scroll to Top

Povpraševanje

"*" indicates required fields

Kontaktna oseba*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.